PVP - Příkazy Frakce

Z Craftuj Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Základní příkazy frakce

 • /f h <číslo> nebo /f help <číslo> - zobrazí stránku s nápovědou o příkazech /f --> pokud umíte anglicky, tak si vše potřebné takto zjistíte přímo ve hře.
 • /fc f - změna chatu na frakční
 • /fc a - změna chatu na spojenecký
 • /fc p - změna chatu na veřejný
 • /f leave - opuštění frakce
 • /f join <frakce> - pošlete žádost o vstup do frakce (je-li frakce nastavena na open, tak jste automaticky přijati. Pokud není, tak vám to vrátí odpověď, že Vás musí nejdřív někdo z frakce pozvat)
 • /f f <frakce> nebo <hráč> - zobrazí informace o frakci, kterou jste zadali (případně o frakci v které je daný hráč).
 • /f list <číslo> - zobrazí stránku se seznamem frakcí
 • /f home - teleportuje hráče na home frakce
 • /f sethome - zruší starý home frakce a vytvoří nový přesně na místě, kde stojíte
 • /f create <název> - vytvoří novou frakci se zadaným názvem
 • /f disband - zruší celou frakci
 • /f desc <text> - změní popis frakce
 • /f name <název> - změní název frakce
 • /f open - vypíná a zapíná nutnost pozvat hráče do frakce ručně (doporučeno mít nastavené na close - hráči by vám jinak úmyslně samovolně vstupovali do frakce a škodili).
 • /f invite add <hráč> - pošle pozvánku hráči pro vstup do frakce
 • /f invite remove <hráč> - zruší hráči pozvánku pro vstup do frakce
 • /f kick <hráč> - vykopne z frakce zvoleného hráče
 • /f promote <hráč> - povýší člena frakce o stupeň výše ve frakční hierarchii
 • /f demote <hráč> - sníží statut člena o stupeň níže ve frakční hierarchii
 • /f leader <hráč> - předá vedení frakce zvolenému členovy frakce
 • /f title <hráč> <text> - přidá přezdívku členovy frakce

Administrátorské příkazy frakce

 • /f perm <frakce><typ povolení><komu povolujete/zakazujete><yes/noo> - věnuje výhradní práva v užívání chunku, na kterém stojíte zvolenému hráči (leader a modi mají na pozemku stále nejvyšší práva, ale ostatní členové frakce nikoliv - neotevřou truhly a td.)
 • /f perm - zobrazí, jak jsou nastaveny povolení pro vaši frakci
 • /f map - zobrazí v chat okně stav/vlastníky chunků v okolí (/f map on - vyvolá informace pokaždé když vstoupíte na nový chunk - vypnete zadáním /f map off)
 • /f claim o - hráč zabere 1 chunk (16x16x od bedroku po nebe) pro svou frakci (pro přesnost zabere ten na kterém stojí)
 • /f autoclaim - podobné jako /f claim, ale hráč zabírá chunky přesně tak, jak po nich běží - vstoupí na nový nezabraný a hned se automaticky zabere (vypnutí provedete znovu přes /f autoclaim)
 • /f unclaim nebo /f declaim - hráč opustí 1 jeho frakcí zabraný chunk (16x16xod bedroku po nebe) za 16 CC (pro přesnost opustí ten na kterém stojí)
 • /f unclaimall - frakce opustí všechny jí vlastněné/zabrané pozemky
 • /f ally <frakce> - změní diplomatický stav se zvolenou frakcí na spojenectví
 • /f truce <frakce> - změní diplomatický stav se zvolenou frakcí na příměří
 • /f neutral <frakce> - změní diplomatický stav se zvolenou frakcí na neutrální
 • /f enemy <frakce> - vyhlásí zvolené frakci válku
 • /f access p <hráč> - přidělí základní pravomoce na chunku, kde stojíte, hráči, kterého zvolíte
 • /f access f <frakce> - přidělí základní pravomoce na chunku, kde stojíte, všem členům frakce, kterou zvolíte

Frakční ekonomika

Craftuj Coins do frakčního banku (zobrazován v /f f) vložíte příkazem /f money d <částka> a vyberete je (má-li váš frakční rank permisse od /f perm) příkazem /f money w <částka>. Ceny jednotlivých položek:

 • Založení frakce [/f create nazev]: -1000 CC (Odebírá se z /money hráče)
 • Zabrání jednoho volného území [/f claim o]: -120 CC
 • Zabrání jednoho volného území po nepřátelské či neutrální frakci [/f claim]: -50 CC
 • Odclaimnutí jednoho vlastního území [/f unclaim o]: +60 CC
 • Pozvání 1 hráče do frakce [/f invite <jmeno>]: -75 CC
 • Připojení se do frakce [/f join <jmenofrakce>]: -150 CC
 • Opuštění frakce [/f leave]: -150 CC
 • Nastavení frakčního home [/f sethome]: -250 CC
 • Teleport na frakční home [/f home]: 0 CC (Opravdu symbolická cena)
 • Změna jména frakce [/f name <novejmeno>]: -500 CC
 • Změna popisu frakce [/f desc <popis>]: -250 CC
 • Nastavení titulu členovi frakce [/f title <titul>]: - 50 CC

Informační video pro plugin factions

Přejít na Youtube